Informace o knihovně

Historie knihovny

Veřejná obecní knihovna byla založena v roce 1896 MUDr. Janem Melicharem.V roce 1928 měla 2398 svazků. Dlouholetým knihovníkem byl pan učitel Ondřej Pávek, po něm zde do roku 1994 působila paní Alena Holánková z Heřmanova. Do roku 1992 spadá knihovna pod Okresní knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Od roku 1993 je knihovna předána obci. V letech 1995 až 2010 vede knihovnu paní Marta Krčová. V roce 2011 nastupuje na místo knihovnice paní Markéta Engelhartová. Knihovna byla několikrát přestěhována. Od roku 2001 sídlí v přízemí radnice městyse.

Knihovní řád

 • Knihovna městyse Křižanov je veřejnou knihovnou. Napomáhá občanům v přístupu k informacím. 
 • Základní služby jsou poskytovány za jednotný poplatek 5,-Kč za každou půjčenou knihu. Roční registrační poplatek se nehradí. 
 • Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který vyplní přihlášku (jméno, příjmení, adresa). Za děti do 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce. 
 • Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. 
 • Knihy se půjčují na 1 měsíc. Po domluvě lze výpůjční dobu prodloužit. 
 • Na překročení výpůjční lhůty upozorňují upomínky a čtenáři se účtuje poplatek z prodlení. 
 • Za ztrátu a poškození knih je uživatel plně zodpovědný. V případě ztráty se nová kniha hradí v plné výši nebo zajištěním stejného titulu, starší kniha dle dohody. 
 • V případě, že požadovaná kniha je momentálně půjčena, může si ji čtenář rezervovat.

Nabídka knihovny

 • Knihovna může nabídnout široký výběr knižního fondu českých i zahraničních autorů: beletrie pro dospělé, historické romány, romány z lékařského prostředí, detektivky, romantické romány, knížky pro mládež, knížky povinné četby, příběhy, pohádky a říkadla pro děti, naučná literatura, poezie …... 
 • Knihovní fond se neustále doplňuje a obnovuje. 
 • V knihovně je možné si vypůjčit i knihy z výměnného fondu z knihovny Matěje Josefa Sychry ze Žďáru nad Sázavou.

Knihovna dále nabízí

 • Zprostředkování výpůjčky prostřednictvím meziknihovní služby, jestliže není požadovaný dokument ve fondu knihovny. 
 • Přístup k veřejnému internetu. 
 • Tiskové výstupy z tiskárny. 
 • Kopírování černobílé i barevné. 
 • Po dohodě imobilním zájemcům knižní donáškovou službu.

Ceník služeb

1 zapůjčená kniha 5,- Kč

první upomínka 20,- Kč

druhá upomínka 30,- Kč

třetí upomínka 40,- Kč

přístup na internet zdarma

kopie A4 černobílá 2,- Kč

kopie A4 barevná 5,- Kč


"Dům bez knih je jako tělo bez duše" (Julius Zeyer), takže neváhejte a přijďte se podívat do knihovny, budu se na vás těšit.

Markéta Engelhartová


Dotazník pro čtenáře: DOC