Povinné informace

Číslo Název Informace
1. Oficiální název Městys Křižanov
2. Důvod a způsob založení Dle zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura http://www.krizanov.cz/organizacni-schema/
4. Kontaktní spojení http://www.krizanov.cz/kontakty-krizanov/
5.

Případné platby můžete

poukázat

KB, a.s. Žďár nad Sázavou

3123751/0100

6. IČO 00294616
7. DIČ Obec je plátcem DPH, DIČ CZ00294616
8.

Rozpočet v tomto a

předchozím roce

http://www.krizanov.cz/rozpocty/
9.

Žádosti o informace

Osobně na úřadu městyse Křižanov nebo prostřednictvím e-mailu
10.

Příjem žádostí

a dalších podání

Osobně na úřadu městyse Křižanov v úředních hodinách, poštou, e-mailem, datovou schránkou - elektronicky podepsané. Výroční zpráva je zveřejňována úředníé desce.

11. Opravné prostředky Osobně na úřadu městyse Křižanov v úředních hodinách
12. Formuláře  
13.

Návody pro řešení

nejrůznějších životních
situací

- Velké Meziříčí - kontaktní místo SSP: Vyřizování pohřebného při úmrtí v rodině, vyřizování přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou

pomoc.

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby, ŽP a zemědělství ( 1x týdně - v pátek na úřadu městyse Křižanov)

Vyřízení stavebního povolení - stavba RD a garáže; hospodář.budov.

- Úřad městyse Křižanova:

Žádosti o kácení stromu , pújčka z FRB, žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Žádosti o Cestovní pasy a Občanské průkazy vyřizuje od roku 2012 Městský úřad Velké Meziříčí

 

Přihlášení k trvalému pobytu:

občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, popřípadě se dostaví s vlastníkem nemovitosti, kam se hlásí, který na přihlašovací kartu potvrdí souhlas - poplatek 50,--

 

14. Nejdůležitější předpisy http://www.krizanov.cz/vyhlasky-mestyse-krizanov/
15.

Sazebník úhrad za:

poskytování informací- Platební výměr č. 1/2000 OÚ v Křižanově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


 

poplatky za svoz komunálního odpadu

 

 

   

    

 

 

poplatky za pronájem hrobového místa

 

1. Přímý materiál

- kopírování A3 (jednost./oboust) 3,-/5,- Kč

- kopírování A4 (jednost./oboust) 2,-/3,- Kč

- tisk na tiskárně, PC černobílé 2,-/1 str.

- tisk na tiskárně, PC barevně 5,-/1 str.

- kopírování na magnetické nosiče 5,- Kč

- pořízení fotodokumentace černobíle 8,- Kč

- pořízení fotodokumentace barevné 10,- Kč

 

2. Přímé mzdy

- do 30 minut 0,- Kč

- nad 30 minut do 1 hod. 30,- Kč

- nad 1 hod. a za každou započatou další hodinu 60,- Kč

 

3. Ostatní přímé náklady

- práce s počítačem - výstup ze souborů 2,- Kč /min.

- práce s počítačem - výstup z internetu 3,- Kč /min.

- tekefonní spojení, zasílání faxu - dle tarifů Českého telecomu

- cestovní náklady - sazby dle zákona č. 119/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- poštovné a jiné listovní, balíkové doručené/na dobírku - dle tarifů České pošty

 

 


 

Sazba podle Obecně závazné vyhlášky 2/2016 (550,- Kč osoba/ rekreační objekt)

- úhrada v hotovosti na pokladně městyse (známka bude předána při placení)

- úhrada převodem na účet 3123751/100, VS 1340 je možná po předchozí  tel. dohodě s pracovníky Úřadu městyse. V textu pro příjemce  uveďte příjmení a adresu pro zaslání známky na popelnici (u neidentifikovat. plátce bude uložena k vyzvednutí na Úřadu městyse

 

  

jednohrob 300,- Kč / 10 let 

dvojhrob 600,- Kč/10 let

dvojhrob - nový hřbitov 784,- Kč/10 let

- úhrada v hotovosti na pokladně městyse (smlouva na pronájem bude uzavřena ihned)

 - úhrada převodem je možná  po dohodě s matrikou městyse o uzavření a podpisu smlouvy   na účet 3123751/100, VS 36322139 . V textu pro příjemce uveďte příjmení osoby, na kterou bude smlouva uzavřena nebo RČ do specifického symbolu

16.

Výroční zpráva podle

zákona č. 106/1999 Sb. (umístěno na Úřední desce)

Povinný subjekt: Úřad městyse Křižanova

Benešovo nám. 12

594 51 Křižanov

Počet podaných žádostí: 1

Počet podaných odvolání: 0

V Křižanově dne 29.1.2021

Vypracovala: JUDr. Pivoňková - tajemnice

17. Seznam organizací http://www.krizanov.cz/organizace/

Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: