Povinné informace

Číslo
Název
Informace
1.
Oficiální název
Městys Křižanov
2.
Důvod a způsob založení

Dle zákona č. 128/2000 Sb.

3.
Organizační struktura
http://www.krizanov.cz/organizacni-schema/
4.
Kontaktní spojení
http://www.krizanov.cz/kontakty-krizanov/
5.
Případné platby můžete poukázat
KB, a.s. Žďár nad Sázavou
3123751/0100
6.
IČO
00294616
7.
DIČObec je plátcem DPH, DIČ CZ00294616
8.
Rozpočet v tomto a předchozím roce
http://www.krizanov.cz/rozpocty/
9.
Žádosti o informace
Osobně na úřadu městyse Křižanov nebo prostřednictvím e-mailu.

Informace poskytnutá na žádost 2022
10.
Příjem žádostí a dalších podání
Osobně na úřadu městyse Křižanov v úředních hodinách, poštou, e-mailem, datovou schránkou - elektronicky podepsané. Výroční zpráva je zveřejňována úřední desce.
11.
Opravné prostředky
Osobně na úřadu městyse Křižanov v úředních hodinách.
12.
Formuláře
13.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 - Velké Meziříčí - kontaktní místo SSP: Vyřizování pohřebného při úmrtí v rodině, vyřizování přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby, ŽP a zemědělství ( 1x týdně - v pátek na úřadu městyse Křižanov)
Vyřízení stavebního povolení - stavba RD a garáže; hospodář.budov.

- Úřad městyse Křižanova:
Žádosti o kácení stromu , pújčka z FRB, žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádosti o Cestovní pasy a Občanské průkazy vyřizuje od roku 2012 Městský úřad Velké Meziříčí

Přihlášení k trvalému pobytu:
občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, popřípadě se dostaví s vlastníkem nemovitosti, kam se hlásí, který na přihlašovací kartu potvrdí souhlas - poplatek 50 Kč

14.
Nejdůležitější předpisy
http://www.krizanov.cz/vyhlasky-mestyse-krizanov
15.
Sazebník úhrad za:
poskytování informací - Platební výměr č. 1/2000 OÚ v Křižanově1. Přímý materiál
- kopírování černobílé A4 (jednost./oboust) 2,-/4,- Kč
- kopírování černobílé A3 (jednost./oboust) 2,-/4,- Kč
- kopírování barevné A4 (jednost./oboust) 3,-/6,- Kč
- kopírování barevné A3 (jednost./oboust) 3,-/6,- Kč 

2. Přímé mzdy
- do 30 minut 0,- Kč
- nad 30 minut do 1 hod. 30,- Kč
- nad 1 hod. a za každou započatou další hodinu 60,- Kč

3. Ostatní přímé náklady
- práce s počítačem - výstup ze souborů 2,- Kč /min.
- práce s počítačem - výstup z internetu 3,- Kč /min.
- cestovní náklady - sazby dle zákona č. 119/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- poštovné a jiné listovní, balíkové doručené/na dobírku - dle tarifů České pošty

poplatky za svoz komunálního odpadu
 Sazba podle Obecně závazné vyhlášky 2/2023(650,- Kč osoba/ rekreační objekt)

- úhrada v hotovosti na pokladně městyse (známka bude předána při placení)
- úhrada převodem na účet 3123751/100, VS 1340 je možná po předchozí  tel. dohodě s pracovníky Úřadu městyse. V textu pro příjemce uveďte příjmení a adresu pro zaslání známky na popelnici (u neidentifikovat. plátce bude uložena k vyzvednutí na Úřadu městyse
poplatky za pronájem hrobového místa
jednohrob 300,- Kč / 10 let
dvojhrob 600,- Kč/10 let
dvojhrob - nový hřbitov 784,- Kč/10 let

- úhrada v hotovosti na pokladně městyse (smlouva na pronájem bude uzavřena ihned)
- úhrada převodem je možná po dohodě s matrikou městyse o uzavření a podpisu smlouvy na účet 3123751/100, VS 36322139 . V textu pro příjemce uveďte příjmení osoby, na kterou bude smlouva uzavřena nebo RČ do specifického symbolu
16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt: Úřad městyse Křižanova

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov

Vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-2023.pdf


17.
Seznam organizací
http://www.krizanov.cz/organizace