Sběrný dvůrSběrný dvůr Křižanov

Za Branou (směr Dobrá Voda)

594 51 Křižanov


Obsluha SD: Miloš Ondráček

Telefon: 721 357 572


Letní období  březen - říjen

Provozní doba

Středa:  08:00 - 11:00  14:00 - 18:00

Sobota: 08:00 - 12:00


Zimní období  listopad - únor

Provozní doba

Středa:  08:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Sobota: 08:00 - 12:00

Dokumenty:

Provozní řád Sběrného dvora (SD) od 14.10.2022


Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Jak správně třídit odpad


Třídění odpadu

Tříděním odpadu se rozumí sběr jednotlivých druhů odpadu odděleně od ostatních, aby mohly být recyklovány a následně znovu využity. Třídění odpadu je považováno za společenskou odpovědnost a je projevem šetrného chování k životnímu prostředí.

Nejsnadnější způsob, jak začít třídit odpad, začíná už v našich domácnostech. Průměrná česká domácnost produkuje nejčastěji papír a plasty.

Mohlo by se zdát, že třídění odpadu je naše svobodná vůle. Opak je ale pravdou. Povinnost třídit odpad ukládá jednotlivcům i obcím zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Systém sběru třídění odpadu může být v každé obci odlišný. Proto je důležité pozorně sledovat symboly na jednotlivých kontejnerech nebo se informovat na obecním úřadu. 

Proč třídit odpad?

  • předejde se zvyšování poplatků za svoz odpadu (poplatek se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad)
  • recyklací se získají nové zdroje surovin
  • významně se tak ušetří energie a přírodní zdroje
  • zamezí se rychlému nárůstu počtu skládek
  • povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech 

Jak správně třídit odpad?

V praxi se setkáváme nejčastěji s kontejnery na směsný odpad, papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Časté jsou také sběrné boxy na elektroniku a baterie a kontejnery na textil a výrobky z hliníku. Mezi další odpad, který je nutné třídit, patří kov, který je hodnotnou surovinou pro další výrobu, proto je vykupován ve sběrných dvorech. Do sběrných dvorů patří dále plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče (ledničky, pračky, chladničky) a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.

Zdroj : http://www.opzp2014-2020.cz/clanek/jak-spravne-tridit-odpad