Zastupitelstvo městyse

Zastupitelé městyse 2022 - 2026

ChylíkEduard
Hlas Křižanova
JuračkaMiroslav
KDU-ČSL
KamanováLenkaMgr. Ph.D.KDU-ČSL
KlimešIvo
Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD
Krejčí MichalIng.Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD
LukáškováMiluše
Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD
MusilJan
Pro Křižanov
NagyOndřej
Pro Křižanov
NobichtJiříBc.KDU-ČSL
PetrMartin
Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD
SýkoraMiroslavIng. MgA.Hlas Křižanova
ŠvecováPavlaMgr.KDU-ČSL
TomekJindřich
Hasiči Křižanov
UrbanPavelIng.Hasiči Křižanov
VávrováGabrielaIng.Pro Křižanov

Do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce zejména patří:

schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku;

zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce;

vydávat obecně závazné vyhlášky obce;

rozhodovat o vyhlášení místního referenda;

zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce;

volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce;

stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce;

rozhodování o těchto právních jednáních:

  • nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce;

  • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce;

  • zastavení nemovitých věcí.