Výbory a komise

FINANČNÍ VÝBOR - v počtu 3 členů

Předseda: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., tel.: 739 589 206 , e-mail: lenkakamanova@gmail.com

Členové: Ondřej Nagy, Ing. Gabriela Vávrová


KONTROLNÍ VÝBOR - v počtu 3 členů

Předseda: Eduard Chylík, tel.: 777 101 708, e-mail: e.chylik@gmail.com

Členové: Miluše Lukášková, Pavla Švecová


SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Předseda: Pavla Švecová, tel.: 777 594 686, e-mail: pavla.svecova@yahoo.com

Členové: Ivo KlimešMiroslav Juračka, Marie Smejkalová, Soňa Němcová


ZÁSTUPCI MĚSTYSE VE ŠKOLSKÉ RADĚ

Členové: 

Bc. Jiří Nobicht, tel.: 731 410 987 , e-mail: jiri.nobicht@seznam.cz

Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., tel.: 739 589 206, e-mail: lenkakamanova@gmail.com