Výbory a komise

FINANČNÍ VÝBOR - v počtu 3 členů

Předseda: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., tel.: 739 589 206, e-mail: lenkakamanova@gmail.com

Členové: Ondřej Nagy, Ing. Filip Hudec


KONTROLNÍ VÝBOR - v počtu 3 členů

Předseda: Eduard Chylík, tel.: 777 101 708, e-mail: e.chylik@gmail.com

Členové: Martin Petr st., Ing. Pavel Urban


KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ A PRO STAVEBNĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI - v počtu 5 členů

Předseda: Ing. Michal Krejčí, tel.: 604 226 704, e-mail: krejcim8@seznam.cz

Členové: Ing. František Mužátko, Zdeněk Pařízek, Stanislav Tvarůžek, Jan Musil


SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Předseda: Ivo Klimeš, tel.: 725 101 262, e-mail: starosta@krizanov.cz

Členové: Miroslav Juračka, Marie Smejkalová, Marta Krčová, Soňa Němcová


ZÁSTUPCI MĚSTYSE VE ŠKOLSKÉ RADĚ

Členové: 

Ondřej Nagy, tel.: 608 075 617 , e-mail: ondrejnagy91@gmail.com 

Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., tel.: 739 589 206, e-mail: lenkakamanova@gmail.com