Záznam z 6. zasedání zastupitelstva 26.4.2023

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 6. zasedání zastupitelstva 26.4.2023:

Program

Směna pozemku 433/63 v k.ú. Křižanov

Prodej části pozemku parc.č. 1058/3 a parc.č. 1060

Upřesnění žádosti

Směna pozemku 227/3 v k.ú. Křižanov

Doplněné body: 

Ceník pronájmu sokolovny

Schválení znění kroniky

Různé:

informace ze zasedání Rady městyse

informace síťování Křižanov – lokalita Na Zahrádkách