6. zasedání zastupitelstva 26.4.2023

Pozvanka-na-6.zasedani-zastupitelstva-26-4-2023-UD.pdf     Živý přenos 6. zasedání   

Souhrn-usneseni-ze-6.zasedani-zastupitelstva-26.4.2023.pdf

Podklady:

Zamer-prodej-17-3-2023.pdf

Zamer-smena-31-3-2023.pdf

Zamer-smena-9-1-2023.pdf

Upresneni-zadosti


Program

Směna pozemku 433/63 v k.ú. Křižanov

Prodej části pozemku parc.č. 1058/3 a parc.č. 1060

Upřesnění žádosti

Směna pozemku 227/3 v k.ú. Křižanov

Doplněné body: 

Ceník pronájmu sokolovny

Schválení znění kroniky

Různé:

informace ze zasedání Rady městyse

informace síťování Křižanov – lokalita Na Zahrádkách