Záznam z 5. zasedání zastupitelstva 29.3.2023

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 5. zasedání zastupitelstva 29.3.2023:

V úvodu: promluva zástupců pedagogického sboru Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace

Program

Rozpočtové opatření č.2/2023 a č.3/2023 (na vědomí)

Projekt síťování lokalita Na Zahrádkách

Rekonstrukce kanalizace ulice Šibeník

Prodloužení termínu studie proveditelnosti

Žádost o směnu pozemku – parc.č. 227/3

Dopis

Doplněné body

Změna pořadí jednotlivých bodů programu:

nově v pořadí Rekonstrukce kanalizace ulice Šibeník

Projekt síťování lokalita Na Zahrádkách

Záznamy zasedání zastupitelstva na YouTube