5. zasedání zastupitelstva 29.3.2023

Pozvanka-na-5.zasedani-zastupitelstva-29-3-2023-UD.pdf

Podklady-5.zasedani-UD.pdf

Souhrn-usneseni-z-5.zasedani-zastupitelstva-29.3.2023.pdf

Promluva zástupců pedagogického sboru Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace

Program

  1. Rozpočtové opatření č.2/2023 a č.3/2023 (na vědomí)
  2. Projekt síťování lokalita Na Zahrádkách
  3. Rekonstrukce kanalizace ulice Šibeník
  4. Prodloužení termínu studie proveditelnosti
  5. Žádost o směnu pozemku – parc.č. 227/3
  6. Dopis

 Doplněné body

Změna pořadí jednotlivých bodů programu:

nově v pořadí Rekonstrukce kanalizace ulice Šibeník

Projekt síťování lokalita Na Zahrádkách

Záznamy zasedání zastupitelstva na YouTube