Poplatek za Svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, kteří nemají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2024, aby tak učinili do 15.2.2024. 

V případě neuhrazení nebude těmto občanům v pátek 16.2.2024 vyvezena černá popelnice. 


Poplatek je možné uhradit na pokladně městyse v úřední hodiny. Více informací