Poplatky pro rok 2024

Svoz komunálního odpadu 

Poplatek ve výši 650,- Kč osoba/nemovitost

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 15.2. příslušného kalendářního roku

počet popelnic na číslo popisné (u bytových domů platí pro byt)

Schváleno zastupitelstvem v roce 2000

2 osoby - nárok na 1 popelnici 110l

3 a více osob - nárok na 2 popelnice 110l


Způsob úhrady

hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice) známka bude předána při placení

převodem na účet 3123751/0100, VS 1340, Spec. symbol = číslo popisné, je možná po předchozí tel. dohodě s pracovníky Úřadu městyse, známku je nutné osobně vyzvednout na pokladně městyse


Poplatek za psa

a) za prvního psa 300 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200 Kč

Způsob úhrady

Hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice)

Poplatek je splatný nejpozději do 15.2. příslušného kalendářního roku.

Více informací na portálu občana


Výběr poplatků bude zahájen 2.1.2024 dle úředních hodin