18. zasedání zastupitelstva 26.6.2024

Pozvanka-na-18.zasedani-zastupitelstva-26-6-2024-UD.pdf

Souhrn-usneseni-z-18.zasedani-zastupitelstva-26.6.2024.pdf


PROGRAM:

1. Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Městys Křižanov, Zpráva o výsledku   přezkoumání hospodaření Městys Křižanov 0:01:20 

2. Žádost o schválení účetní závěrky 2023 Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace 0:03:18 

3. Žádost o schválení převodu výsledku hospodaření 2023 Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace 0:04:40 

4. Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace 0:05:57 

5. Ocenění rybníků Kolařík, Vymyslík 0:07:15 

6. OZV – daň z nemovitosti 0:08:15 

7. Informace síťování lokalita Na Zahrádkách, rekonstrukce kanalizace, chodníky,  cyklostezka, odkanalizování okolních obcí 0:14:45 

8. Dopis názvy ulic 0:28:36