17. zasedání zastupitelstva 29.5.2024

Pozvanka-na-17.zasedani-zastupitelstva-29-5-2024-UD.pdf

Souhrn-usneseni-ze-17.zasedani-zastupitelstva-29.5.2024.pdf


Program:

1.  Studie modernizace telekomunikační infrastruktury CETIN -0:05:22 

2. Žádost o schválení účetní závěrky 2023 Základní školy 0:06:40 

3. Žádost o schválení převodu výsledku hospodaření 2023 Základní školy 

4. Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace 0:08:02 

5. Umístění reklamní cedule LIDL 0:28:17 

6. Smlouva EDITOR DTI – DTM 0:30:10 

7. Memorandum Energetické společenství – SVK Žďársko 0:32:24 

8. Investice SVK Žďársko 0:33:35 

9. Výkup pozemků – cyklostezka 0:38:30 

10. Odkup nemovitosti č.p. 191 0:40:37 

11. Informace síťování lokalita Na Zahrádkách, rekonstrukce kanalizace, chodníky, cyklostezka, odkanalizování okolních obcí 0:44:53 

12.  Smlouva o příspěvku č. SFP/18/2024 – SVK Žďársko 0:54:54 

13. Smlouva o příspěvku č. SFP/19/2024 – SVK Žďársko 0:56:39 

14.  Dodatek č.1 ke Smlouvě o příspěvku č. SFP/33/2023-1  – SVK Žďársko 0:58:47