13. zasedání zastupitelstva 31.1.2024

Pozvanka-na-13.zasedani-zastupitelstva-31-1-2024-UD.pdf

Souhrn-usneseni-z-13.zasedani-zastupitelstva-31.1.2024.pdf


Program:

  1. Plán zimní údržby – aktualizace – 0:01:38
  2. OZV – společný školský obvod- 0:04:24
  3. Lokalita Z11 - 0:07:00
  4. Dopravně bezpečnostní studie 0:17:30
  5. Studie proveditelnosti - „Protipovodňová opatření v povodí Libochovky a Podhorského potoka“ – 0:27:08
  6. Síťování lokalita Na Zahrádkách – 0:30:33
  7. NN a VO v ulici Šibeník 0:46:03
  8. Rekonstrukce kanalizace II.etapa ul. Šibeník
  9. Smlouva o společné jednotce hasičů obec Sviny – 0:51:16