9. zasedání zastupitelstva 30.8.2023

Pozvanka-na-9.zasedani-zastupitelstva-30-8-2023-UD.pdf

Souhrn-usneseni-z-9.zasedani-zastupitelstva-30.8.2023.pdf


 Program:

  • prodej části pozemku parc.č. 234/3
  • nový jednací řád zastupitelstva
  • informace k novele vyhlášky o místních poplatcích
  • Změna závěrečné zprávy „Doprůzkum – Analýza rizik“
  • Termínované vklady – zhodnocení finančních prostředků

Různé:

  • Rekonstrukce kmenových tříd 
  • Rekonstrukce mostu v ulici U Školy
  • Rekonstrukce kanalizace ulice Šibeník 
  • Síťování lokality Na Zahrádkách 
  • Studie proveditelnosti tělocvična ZŠ Křižanov