4. zasedání zastupitelstva 1.3.2023

Pozvanka-na-4.zasedani-zastupitelstva-1-3-2023-UD.pdf

Rozpoctove-opatreni-c.1-2023.pdf

Souhrn-usneseni-ze-4-zasedani-zastupitelstva-1.3.2023.pdfProgram

  1. Rozpočtové opatření č.1/2023 (na vědomí)
  2. Schválení investičního záměru - Stavební úpravy kmenových tříd ZŠ Křižanov
  3. Schválení zabezpečení vlastních zdrojů – Stavební úpravy kmenových tříd ZŠ Křižanov
  4. Výběr zhotovitele pro Stavební úpravy kmenových tříd ZŠ Křižanov (bod byl zrušen)

 Doplněné body

  • Rozpočtové opatření č.2/2023
  • Hodnotící komise pro výběr zhotovitele Stavebních úprav kmenových tříd ZŠ Křižanov
  • Hodnotící komise pro výběr zhotovitele Restaurování Mariánského sloupu v Křižanově
  • Rozdělení finančních prostředků organizacím