Boží muka na Ořechovské ulici

Městys Křižanov měl ve starých dobách hrdelní právo. K smrti odsouzení zločinci byli po vyhlášení rozsudku vedeni na popravu v doprovodu kněze, který jim poskytl poslední duchovní útěchu. Zpravidla je provázel až k božím mukám stojícím za Křižanovem (dnes v Křižanově v zahradě rodinného domu Jaroslava a Věry Horníčkových) bývalého špitálu pro infekční nemoce č.p. 247.

Tento ranně barokní sloup ze 17.století je veden jako významné kulturní památka pod rejstříkovým číslem ÚSKP 17828/7- 4173. Je to válcovitá stavba z černé žuly s kaplicí zakončenou křížem se stejného materiálu. V kaplici je obrázek svaté Zdislavy malovaný zdejším výpomocným duchovním, dominikánem P. Cyrilem Šímou v roce 1968.