Užívání veřejného prostranství

Informace k poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 

(1) Sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý započatý den činí

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování služeb 10,- Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 30,- Kč 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 30,- Kč 

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje v době konání poutí 50,- Kč 

e) za provádění výkopových prací 1,- Kč 

f) za umístění stavebních zařízení 1,- Kč 

g) za umístění reklamních zařízení 30,- Kč 

h) za umístění skládek 1,- Kč 

i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1,- Kč


(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto: 

a) za umístění lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí, užívání prostranství pro kulturní nebo sportovní akce 2 000,- Kč/týden 

b) za umístění stavebních zařízení, umístění skládek materiálu, provádění výkopů při výstavbě na základě stavebního povolení 2 000,- Kč/rok


Způsob úhrady

Hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice)


  ZPĚT