Užívání veřejného prostranství

Informace k poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 

(1) Sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý započatý den činí

a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 10 Kč

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč

c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 30 Kč

e) za umístění reklamních zařízení 30 Kč

f) za provádění výkopových prací 1 Kč,

g) za umístění stavebních zařízení 1 Kč

h) za umístění skládek 1 Kč

i) za umístění zařízení cirkusů 1 Kč,

 j) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 30 Kč

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1 Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1 Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 1 Kč

n) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 1 Kč

o) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 1 Kč.


Způsob úhrady

Hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice)


   ZPĚT