VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o 6. úplné aktualizaci územně analytických podkladů SO ORP Velké Meziříčí a VÝZVA

Veřejná vyhláška - Oznámení o 6. úplné aktualizaci územně analytických podkladů SO ORP Velké Meziříčí a VÝZVA poskytovatelům údajů k potvrzení správnosti úplnosti a aktuálnosti dat

22599-2024-6.uplna-aktualizace-UAP-SO-ORP-Velke-Mezirici-sign.pdf