Svoz komunálního odpadu

Informace k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "poplatek" ) od 1. 1. 2022

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č.2/2023 

Výše poplatku pro rok 2022 činí 650,- Kč osoba/ nemovitost

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 15.2. příslušného kalendářního roku

Způsob úhrady

  • hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice) známka bude předána při placení
  • převodem na účet 3123751/0100, VS 1340, Spec. symbol = číslo popisné, je možná po předchozí tel. dohodě s pracovníky Úřadu městyse, známku je nutné osobně vyzvednout na pokladně městyse 


   ZPĚT