Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství

Určení otcovství se provádí k nenarozenému i narozenému dítěti sepsáním souhlasného prohlášení o určení otcovství s rodiči, kteří dosáhli 18 let věku a jsou plně svéprávní. U mladších rodičů je k sepsání prohlášení o určení otcovství příslušný pouze soud. Určení otcovství lze sepsat na kterékoli matrice, nutná je přítomnost obou rodičů. Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka. V tomto případě si zajišťují rodiče dítěte tlumočníka sami a hradí jeho služby.

Doklady potřebné k zápisu o určení otcovství:

Pokud je žena svobodná:

  • platné průkazy totožnosti obou rodičů 
  • rodné listy obou rodičů 

Pokud je žena rozvedená nebo vdova:

  • platné průkazy totožnosti obou rodičů 
  • rodné listy obou rodičů 
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela 

Pokud je sepisováno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti, pak žena předloží i těhotenský průkaz.

Jedná-li se o souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k již narozenému dítěti, předloží rodiče i rodný list dítěte.