Studie proveditelnosti - tělocvična ZŠ

Název akce: Studie proveditelnosti novostavby tělocvičny Základní a mateřské školy Křižanov, na parc.č. 1593/1, v k.ú. Křižanov [676454]

Druh stavby: novostavba

Zhotovitel studie: ING. JAKUB KARMAZÍN, Jana Masaryka 1301, 258 01 Vlašim, IČ: 06730876

Stupeň dokumentace: Studie proveditelnosti

Termín realizace: 2026-2027

Cena celkem: 46.600.533,- Kč (bez DPH)

Pozn.: Odchylka skutečné budoucí ceny realizačních prací od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka, se kterou je nutno kalkulovat, je ±15%.

Studie-telocvicny
telocvicna-3
telocvicna-2
telocvicna-1