Stavební úpravy a nástavba objektu ZŠ Křižanov

Projekt řeší tyto stavební úpravy stávajícího objektu základní školy:

- změnu dispozice jídelny (navýšení kapacity),

- změnu dispozice stávající šatny a doplnění hygienického zázemí pro tělocvičnu, aby mohla sloužit v době mimo výuku veřejnosti využívající tělocvičnu ke sportovním aktivitám

- návrh hygienického zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve stávajících prostorách řešené části školy

- návrh dvoupodlažní přístavby vedle tělocvičny - nové šatny s hygienickým zázemím pro žáky školy (šatny rozděleny pro dívky a chlapce), nový výtah pro bezbariérové užívání školy, nová učebna, kabinet, sklad.

- na chodbě mezi přístavbou a stávající částí školy bude zrušeno vyrovnávací schodiště a nahrazeno šikmou rampou pro vytvoření bezbariérové spojení komunikačních prostor.

- návrh nástavby navazující na novou přístavbu - nové učebny a kabinet ve 2. NP

Pohled-severozapadni
Pohled-severovychodni
Pohled-jihozapadni
Polytechnicka-vychova-1
cvicna-kuchynka
Dilny-1
informatika-2
Prodopis-2