Oprava a odbahnění rybníka Blatník

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Vlastní stavba sestává z prací charakteru opravy a rekonstrukce historického vodního díla – průtočného rybníka v extravilánu městyse Křižanov. V rámci stavby bude provedeno: 

-rekonstrukce výpustného zařízení, 

-vybudování bezpečnostního přelivu, 

-oprava tělesa hráze, 

-odstranění sedimentů z plochy zdrže s uložením na pozemky ZPF. 

Po dokončení stavby bude vypracován geometrický plán pro vyznačení vodního díla, kdy dojde mimo jiné k oddělení parcely hráze rybníka z celkové plochy v souladu se současně platnou právní úpravou a celá stavba bude po vydání kolaudačního souhlasu zapsána do katastru nemovitostí. 

Základní parametry rybníka jsou následující:

-plocha vodní hladiny při normálním nadržení 4 500 m2

-objem vody při normálním nadržení 5 700 m3 

-největší hloubka vody 2,45 m 

-šířka koruny hráze 3,0 m 

-délka hráze v koruně126,5 m.


Blatnik