Libochovka v k.ú. Křižanov

Název akce: Libochovka v k.ú. Křižanov

Druh stavby: údržbové práce

Zhotovitel dokumentace: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, 

IČO: 63 32 08 19

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení stavby

Investor: Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/09, 500 08 Nový Hradec Králové,

IČ: 42 19 64 51, DIČ: CZ 42 19 64 51

Termín realizace: 

Projektová dokumentace řeší návrh údržbových prací koryta vodního toku, které spočívají v odstranění sedimentů a náletových dřevin z průtočného profilu koryta. Dále je ve spodní části zájmového úseku navržena oprava spárování zdí. Na konci zájmového úseku je navrženo vybudování podélného opevnění koryta toku.

Situace-POV