Chodník ke hřbitovu

Název akce: CHODNÍK PODÉL SIL. II/391 V MĚSTYSI KŘIŽANOV

Stavební objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Místo stavby: Kraj Vysočina, městys Křižanov, sil II/391

Druh stavby: Stavba infrastruktury – novostavba

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní a stavební řízení