Pronájem hrobového místa

Úhrada za pronájem - STARÝ HŘBITOV

  • jednohrob 300,- Kč / 10 let
  • dvojhrob 600,- Kč/10 let


Úhrada za pronájem - NOVÝ HŘBITOV

  • dvojhrob - 784,- Kč/10 let


Způsob úhrady

  • úhrada v hotovosti na pokladně městyse (smlouva na pronájem bude uzavřena ihned)
  • úhrada převodem je možná po dohodě s matrikou městyse o uzavření a podpisu smlouvy na účet 3123751/0100, VS 36322139. V textu pro příjemce uveďte příjmení osoby, na kterou bude smlouva uzavřena nebo RČ do specifického symbolu platby.


(Opatření č. 1/2011 - Řád veřejného pohřebiště)