Poplatky pro rok 2022

Poplatky za svoz odpadu a psa je možné uhradit od 10.1.2022.


Poplatek za svoz odpadu

Výše poplatku pro rok 2022 činí 650,- Kč osoba/ nemovitost

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2.  příslušného kalendářního roku

Způsob úhrady

  • hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice) známka bude předána při placení
  • převodem na účet 3123751/0100, VS 1340, Spec. symbol = číslo popisné, je možná po předchozí tel. dohodě s pracovníky Úřadu městyse, známku je nutné osobně vyzvednout na pokladně městyse 

Poplatek za psa

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 100 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

Způsob úhrady

Hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice)

Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.