Poplatek za psa

Informace k místnímu poplatků ze psů:

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č.6/2019 o místním poplatku ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 100 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

Způsob úhrady

Hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice)

Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.


  ZPĚT