Poplatek za psa

Informace k místnímu poplatků ze psů:

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č.1/2023 o místním poplatku ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 300 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200 Kč 

Způsob úhrady

Hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice)

Poplatek je splatný nejpozději do 15.2. příslušného kalendářního roku.


  ZPĚT