Veřejný závazek PS

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pečovatelská služba je zařízení provozované Městysem Křižanov na území obce Křižanov, a místní části Bojanov a na základě smlouvy také na území obcí Kozlov, Jívoví, Horní Libochová, Kundratice, Ořechov, Sviny Dobrá Voda, Kadolec


Poslání pečovatelské služby Křižanov

Posláním pečovatelské služby Křižanov je zajištění a poskytování pečovatelské služby osobám, které z důvodu věku nebo zdravotního stavu si nejsou schopni si službu samostatně zajistit.

Cíle pečovatelské služby

 • pomoci uživatelům služby, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, se svými přáteli,
 • podporovat stávající nezávislost a soběstačnost uživatelů služby
 • pomoci uživatelům služby, aby mohli žít běžný život svých vrstevníků
 • zachovat kvalitu a důstojnost života uživatelů


Cílová skupina

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Věková struktura cílové skupiny

 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let )


Zásady poskytování pečovatelské služby

 • individuální přístup ke každému klientovi, dle jeho specifických potřeb a zdravotního stavu
 • služba se společně s každým klientem plánuje
 • ke každému klientovi se přistupuje s respektem a úctou
 • zachovávat důstojnost každého klienta, chránit jeho práva
 • důvěryhodnost, mlčenlivost, bezpečnost, spolehlivost, dostupnost
 • zachování soukromí a denního režimu klientů
 • nedirektivní, partnerský přístup ke klientovi (lze porušit pouze v akutní krizi)
 • spolupráce s rodinou
 • spolupráce s institucemi, které si uživatel přeje oslovit
 • flexibilita služeb- služby se přizpůsobují momentální situaci uživatele


Pečovatelská služba - vymezení základních činností

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 2. Pomoc při hygieně, poskytnutí podmínek k osobní hygieně
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


Fakultativní činnosti

Pedikúra, dovoz autem pečovatelské služby


V Křižanově 1.7.2019


REVIZE VEŘEJNÉHO ZÁVAZKU PROBÍHÁ NEJMÉNĚ 1x ROČNĚ.