Starosta městyse

Ivo Klimeš

Vymezení kompetencí:

  • je uvolněným členem zastupitelstva městyse 
  • zastupuje městys navenek a odpovídá za činnost úřadu městyse 
  • svolává a řídí zasedání zastupitelstva městyse 
  • zajišťuje rozvoj vnějších vztahů městyse 
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu městyse 
  • plní funkci rady městyse a úkoly rady městyse vymezené zákonem 
  • Nejpoužívanější předpisy: zákon 128/2000 Sb., o obcích