Oddělení správní agendy - knihovna, pečovatelská služba (PS), správa lesa

KNIHOVNA

Markéta Engelhartová

Vymezení kompetencí:

 • zajišťuje chod knihovny - nákup knih, zařazování, vyřazování, výpůjčky 
 • obsluha internetu pro veřejnost 
 • vypomáhá s administrativními činnostmi při práci s klienty Domu s pečovatelskou službou
 • Nejpoužívanější předpisy: zákon 128/2000 Sb., o obcí


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Květoslava Hanáková, Dis,

Zdeňka Šabatová

Dana Odehnalová

Iveta Prášková

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů pro péči o vlastní osobu 
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
 •  Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • Fakultativní úkony


SPRÁVA LESA

Roman Doležal

Vymezení kompetencí:

 • zabezpečuje dodržování a plnění LHP 
 • zajišťuje materiál k výsadbě, chemické ochraně lesa 
 • přiděluje práci manuelním zaměstnancům 
 • zajišťuje těžbu a odbyt dřevní hmoty 
 • zabezpečuje pěstební činnost 
 • zabezpečuje ochranu lesa 
 • vede evidenci dřeva 
 • připravuje podklady pro fakturaci 
 • zabezpečuje školení pracovníků zaměstnaných v lese 
 • zajišťuje plnění funkce odborného lesního hospodáře 
 • připravuje projekty pěstební činnosti na běžný rok 
 • zajišťuje výchovné zásahy v porostech do 40 let 
 • zajišťuje ochranu lesního půdního fondu