Místostarosta městyse

Miroslav Juračka

Vymezení kompetencí:

  • je uvolněným členem zastupitelstva městyse 
  • podílí se na výkonu funkce starosty ve vymezených oblastech 
  • řeší stížnosti a náměty občanů v oblasti svěřené působnosti 
  • po dobu nepřítomnosti starosty jej zastupuje 
  • ze své činnosti je odpovědný starostovi, zastupitelstvu městyse 
  • Nejpoužívanější předpisy: zákon 128/2000 Sb., o obcích