Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí - Elektrowin

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?Osvedceni-Elektrowin-2023

Díky obyvatelům se naše Městys Křižanov může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 8,04 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 4,30 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů. 

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 90,68 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 35 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 4 716,80 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 177 krát.

Došlo také k úspoře 48 555,72 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 48556 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 4 661,29 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 192 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 161,00 kg mědi, což stačí pro ražbu 28622 1€ mincí, nebo 194,84 kg hliníku, který by stačil na výrobu 12990 plechovek o objemu 0,33 l.


envvyuctovani-osvedceni.pdf

 

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!