Tříkrálová sbírka 2024

Termín události:

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám

S touto koledou Vás v sobotu 6. ledna 2024 v dopoledních hodinách navštíví naše skupinky koledníků s kasičkou oblastní Charity. Do kasiček můžete přispět jakoukoliv částkou.

Za všechny příspěvky Vám z celého srdce děkujeme