Křižanovský kapr

Termín události:

49. ročník Křižanovského kapra

Sokolovna 10.12.2023 od 13:30

Recitace, zpěv, hra na hudební nástroj, literární projev, výtvarný projev, pohybový projev, digitální prezentace

pořádá Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace