Hlášení 14.12.2021

*14. 12. 2021, 14. 30 hod.

Prodej vánočních kaprů - p. Hedbávný, Zahradní čp. 407.

Ve dnech 22. - 23. 12. 2021. Cena 80,-Kč/kg.