Zimní údržba

Zimní údržba komunikací - parkování vozidel a větve zasahující do komunikací 

Upozorňujeme občany, aby neparkovali svá vozidla na okrajích komunikací, zejména těch užších. Zabraňují tímto provedení zimní údržby. Pokud v některém úseku bude zaparkováno vozidlo znemožňující úklid sněhu, nebude tato ulice udržována. Technika má problém na kluzkém povrchu vozidla objíždět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Problémy s obslužností má i svozová firma na odpady. Jedná se především o ulice Zahradní, Nová, Za Branou a Šibeník. 

Další problém pro zimní údržbu komunikací jsou stromy ze soukromých zahrad, jejichž větve zasahují do prostoru komunikací. Technika tyto přesahující větve musí objíždět, protože snadno může dojít k poškození - rozbití zrcátka případně dveří. Tudíž komunikace není zcela prohrnuta. Je nutné tyto větve odstranit. Jedná se především o ulice Ořechovská, Za Branou, Šibeník, Na Zahrádkách a Polní.