Záznam z 7. zasedání zastupitelstva 31.5.2023

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 7. zasedání zastupitelstva 31.5.2023:


Program zastupitelstva:

 • Rybníky Doliny I. a Doliny II.
 • Žádost EG.D o odkup části pozemku parc.č. 1674/1
 • Žádost o schválení účetní uzávěrky za rok 2022, Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace
 • Žádost o přesun prostředků z výsledku hospodaření za rok 2022, Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace
 • Závěrečná zpráva projektu „Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov“ 
 • Odkanalizování okolních obcí
 • Strategický rozvojový plán obce na nové období
 • Veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily

 Doplněné body:

 • Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Smlouva SFP/33/2023

 Různé:

 • Studie proveditelnosti tělocvičny
 • Rekonstrukce kmenových tříd
 • Jednací řád zastupitelstva
 • Rekonstrukce bytu č.1 ulice Dlouhá 103
 • Rekonstrukce mostu v ulici U Školy
 • Rekonstrukce kanalizace ulice Šibeník
 • Cementace vodovodního přivaděče VDJ Vídeň-Velká Bíteš
 • Rozšíření pečovatelské služby v rámci Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
 • Restaurování Mariánského sloupu
 • Oprava rybníku Chvojkovský
 • Přesun čapího hnízda