Záznam z 37. zasedání zastupitelstva 27.4.2022

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 37. zasedání zastupitelstva:

Program zasedání:

  • Rozpočtové opatření č.3/2022
  • Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330072098/003-YPM
  • Žádost obce Kadolec o převzetí údržby komunikace p.č. 2298/1 v k.ú. Křižanov do vlastnictví městyse Křižanov
  • Záměr prodat budovu č.p. 136 (staré zdravotní středisko)
  • Žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy radnice „holičství“
  • Žádost o pronájem kanceláře v 1. patře budovy radnice
  • Schválení Programu podpory obnovy domů v obci Křižanov

Doplněn o bod: rozšíření zastupitelstva pro volební období 2022-2026