Záznam z 34. zasedání zastupitelstva 26.1.2022

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 34. zasedání zastupitelstva:https://www.krizanov.cz/zasedani-zastupitelstva/zasedani-zastupitelstva-2022/34-zasesedani-zastupitelstva-26-1-2022

Na začátku nebyla odstraněna krytka kamery, za co se omlouváme.

Program zasedání:

Kontrola usnesení z 33. zasedání zastupitelstva

Rozpočtové opatření č.12/2021 a č.13/2021

Schvalování nájemní smlouvy s Lesy ČR pro rekonstrukci mostu pod školou

Schvalování zadání výběrového řízení pro akci most v ulici Budín

Přidělení bytu č.4 na ulici Dlouhá 103 + určení výše nájemného v rekonstruovaných bytech

Doplněný bod o schválení zhotovitele akce: Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov


Využíváme tak novou funkci webového rozhraní, kdy je záznam možné sledovat přímo na stránkách městyse. Současně je video umístěno na youtube profilu městyse: https://www.youtube.com/watch?v=RrsDa_P6pU4

V pozvánce na příští zasedání zastupitelstva bude zveřejněn odkaz na živé vysílání 35. zasedání.