Záznam z 15.zasedání zastupitelstva 27.3.2024

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 15. zasedání zastupitelstva 27.3.2024

Program:

1. Pozemky – přístupová cesta „Doliny“ – 0:03:03

2. Výsadba alejí podél obecních cest – 0:05:16

3. Kotelna ZŠ a MŠ Křižanov 0:29:03

4. Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Křižanov – 0:32:20

5. Studie proveditelnosti – MŠ – 0:35:21

6. Umístění reklamní navigace – LIDL -0:42:43

7. Informace o změnách v koeficientech na dani z nemovitých věcí 0:49:20

8. Informace síťování lokalita Na Zahrádkách 0:55:34

9. Informace cyklostezka 0:59:28

10. Informace rekonstrukce trati Křižanov – Vlkov – 1:02:40

11. Sokolovna – rekonstrukce – 1:12:08

Doplněné body:

12. Hřiště na Šibeníku – 1:14:30

13. Dotace Knihovna – 1:31:27

14. Pinongové stoly Sokolovna – 1:35:15