Záznam z 12.zasedání zastupitelstva 6.12.2023

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 12. zasedání zastupitelstva 6.12.2023

Program:

1. Vyhlášky o místních poplatcích 

a) OZV – místní poplatek za psa 0:02:29 

2. Ocenění rybníků Koloděj, Králomožný 0:07:56 

3. Navýšení nájemného bytových a nebytových prostor 0:09:09 

4. Strategický rozvojový dokument městyse 2024-2029 0:20:15 

5. Návrh rozpočtu městyse 2024 0:23:23 

6. Návrh střednědobého rozpočtu městyse 2025-2027 0:39:42 

7. Aktualizace pravidel pro poskytování darů a dotací 0:40:35 

8. Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizace na rok 2024 0:42:08 

9. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace na roky 2025-2026 49:30 

10. Investiční záměry na roky 2023-2025 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko 0:49:45