Záznam z 11. zasedání zastupitelstva 25.10.2023

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 11. zasedání zastupitelstva 25.10.2023

Program: 

1. Vyhlášky o místních poplatcích 

a) OZV – místní poplatek z pobytu 0:02:22 

b) OZV – užívání veřejných prostor 0:03:39 

c) OZV – místní poplatek za obecní systém odpadové hospodářství 0:05:36 

d) OZV – místní poplatek za psa 0:11:42 

2. Ocenění rybníků Chvojkovský, Blatník 0:19:12 

3. Směna pozemku parc.č. 711 a parc.č. 1156/11 0:21:56 

4. Podání žádosti o dotaci na knihovnický systém 0:26:12 

5. Navýšení nájemného bytových a nebytových prostor – projednáno bude na dalším zasedání zastupitelstva 

Různé: 

1. informace rekonstrukce kanalizace 0:39:39 

2. informace cementace