Zápis do 1. ročníku základní školy

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji místo a dobu konání zápisu do 1. ročníku ZŠ Křižanov pro školní rok 2022/2023

na středu 13. dubna 2022 v době od 13:30 do 16:00 hodin v budově ZŠ Křižanov, U Školy 321, 594 51 Křižanov.

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, kterým byla v předešlém školním roce odložena povinná školní docházka.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:

  • občanský průkaz a rodní list dítěte
  • tiskopisy dokumentů k zápisu dítěte

Dotaznik-k-zapisu-do-1.rocniku.pdf

Zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani.pdf

Zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky.pdf


https://www.zskrizanov.cz/zakladni-skola/aktualne/1965-zapis-do-1-rocniku-zakladni-skoly