Výsledky Tříkrálové sbírky

vYSLEDKY-SBIRKY-2024
Děkujeme všem koledníkům za pomoc. Schmidová