UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU NA NUTNOST ŠETŘENÍ S VODOU

UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává následující upozornění týkající se hydrologické situace na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) Velké Meziříčí. 

Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, upozorňuje vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Velké Meziříčí na nutnost šetření s vodou.

40330-2023-Sucho-2023-sign.pdf