Upozornění vlastníkům na potřebu ořezu - EG.D

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický

zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem

(PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění

dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla

dodržena maximální výška porostu.

Více informací v příloze  Upozorneni-vlastnikum-plakat-barevny.pdf