UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - poplatek za odpady

Upozornění občanům, kteří nemají uhrazen poplatek za odpady, že jim v měsíci březnu již nebudou popelnice vyvezeny.

Svoz komunálního odpadu 

Poplatek ve výši 650,- Kč osoba/nemovitost

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku

Způsob úhrady

hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice) známka bude předána při placení

převodem na účet 3123751/0100, VS 1340, Spec. symbol = číslo popisné, je možná po předchozí tel. dohodě s pracovníky Úřadu městyse, známku je nutné osobně vyzvednout na pokladně městyse