Úklid okolí Křižanova -Čistá Vysočina

Z důvodu nepříznivého počasí se přesouvá termín úklidu okolí Křižanova na pondělí 17.4.2023 od 16:30 hod. Sejdeme se u areálu fotbalového hřiště, kde se rozdělíme na skupiny a přidělíme si úseky pro úklid. 

Neznečištěné plasty se dávají do průhledných pytlů, ostatní směsný odpad se dává do černých pytlů. Nebezpečný materiál se separuje mimo pytle- zářivky, žárovky, akumulátory, pneumatiky apod. Pokud najdeme láhev s obsahem, nevyléváme obsah z lahve. Láhve sbíráme do kyblíku, který dostane úklidová skupina společně s pytli na odpadky. Pokud najdeme uhynulou zvěř, zanecháme ji na místě a informujeme místostarostu ohledně upřesnění místa nálezu. Pokud najdete Černou skládku, oznámíte tuto skládku rovněž místostarostovi. Naplněné, zavázané pytle se nechávají u komunikací. Nesmí však ohrožovat bezpečnost silničního provozu. Bližší podmínky jsou v příloze tohoto článku.

Oblečení přizpůsobte počasí. Je nutná pevná obuv, protože se chodí mimo zpevněné plochy. Vezměte si i pracovní rukavice, a pokud máte možnost, tak i výstražnou vestu. Rukavice a výstražné vesty máme v omezeném množství k dispozici. Po ukončení úklidu bude připraveno malé občerstvení. Doufáme, že se sejdeme v hojném počtu a bude uklizeno celé okolí Křižanova.

Pokyny-pro-sberace-UPR.pdf